Xem những hình ảnh đẹp với các khoảnh khắc của ông mặt trời lúc sáng sớm, lúc hoàng hôn làm nao lòng người đọc khi ngắm và cảm nhận những bức ảnh này.

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (1)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (2)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (3)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (4)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (5)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (6)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (7)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (8)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (9)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (10)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (11)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (12)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (13)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (14)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (15)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (16)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (17)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (18)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (19)

dep-nao-long-nhung-khoanh-khac-tuyet-voi-ong-mat-troi (20)

Comments

comments