img

Hình Ảnh Chữ Thư Pháp Về Cha Mẹ Ý Nghĩa Nhất

/

“Đạo Làm Con. Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời ,

Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người ,
Phải sống thế nào : để Cha đừng buồn ,
Phải sống thế nào : để Mẹ được vui ,
Tình Cha bao la như núi cao ngang trời ,
Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông ,
Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người ,
Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta ,
Dù Cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành ,
Dù Mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau…”

Đó là lời bài hát Công ơn cha mẹ. Hình ảnh công ơn cha mẹ là đề tài muôn thuở cho các nhà văn, nhà thơ, họa sỹ sáng tác. Bloganhdep.net giới thiệu những hình ảnh chữ thư pháp viết về cha mẹ mang ý nghĩa sâu sắc:

anh-thư-phap-dep-

anh-thư-phap-dep-3anh-thư-phap-dep- anh-thư-phap-dep- anh-thư-phap-dep-

anh-thư-phap-dep-anh-thư-phap-dep-anh-thư-phap-dep-anh-thư-phap-dep-anh-thư-phap-dep-anh-thư-phap-dep-anh-thư-phap-dep-anh-thư-phap-dep-