img

Xanh Rờn Những Đồi Chè Mênh Mông Bát Ngát

/

Xem ảnh đẹp của những đồi chè một màu xanh rờn bát ngát mênh mông trên khắp thế giới. Cảm nhận không khí trong lành thanh khiết từ những hình ảnh tuyệt vời này.

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (1)

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (2)

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (3)

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (6)

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (8)

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (9)

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (11)

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (12)

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (13)

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (14)

xanh-ron-nhung-doi-che-menh-mong-bat-ngat (15)